Rozkład jazdy

PRZECZYTAJ PRZED WYJAZDEM !

Prosimy o zapoznanie się z przepisami paszportowymi, wizowymi, celnymi oraz zdrowotnymi kraju wyjazdu. Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo w tym katalogu na stronach dotyczących interesującego was kraju. Należy dostosować się do tych przepisów. W trakcie trwania imprezy należy posiadać przy sobie aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia granic objętych programem imprezy.

ZBIÓRKA

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 30 min. przed planowaną godziną odjazdu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie miejsc i godzin zbiórek ze względu na konieczność terminowej realizacji programu. Odjazdy autokaru z Polski odbywają się zgodnie z rozkładem jazdy. Jeżeli uczestnik nie stawi się na miejsce zbiórki, nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń, W sytuacji awaryjnej należy telefonicznie poinformować pilota lub biuro o możliwości spóźnienia. Czas spóźnienia może wynieść max. 15 min., po tym czasie autokar odjeżdża. W celu uniknięcia takiej sytuacji prosimy o podawanie numeru telefonu komórkowego, który będziecie Państwo mieli przy sobie.

PILOT

Pilot jest przedstawicielem biura przez czas trwania imprezy. Zawsze posiada stosowne uprawnienia i będzie się Państwem opiekował, służył radą i pomocą. Czasami pilot jest jednocześnie instruktorem narciarskim. Dane pilota zostaną podane przed rozpoczęciem imprezy w autokarze. W czasie trwania imprezy należy stosować się do wskazówek pilota dotyczących realizacji programu. W przypadku rażącego niedostosowania się do zaleceń i wskazówek pilota, uniemożliwiających poprawną realizację imprezy, pilot może, w imieniu Organizatora, rozwiązać umowę z Klientem w trybie natychmiastowym.

BAGAŻ

Każdy Klient ma prawo do zabrania jednej sztuki bagażu głównego i jednej pary nart lub deskę snowboardową, obuwie. Pilot ma prawo odmowy zabrania bagażu o wymiarach niestandardowych. Przy pakowaniu nart do szaf autokarowych, sprzęt narciarski będzie wyjmowany z pokrowców!

MIEJSCA W AUTOKARZE I ANTENKI

Miejsca w autokarze docelowym przydzielane są przez biuro według kolejności zgłoszeń. Na miejscu zbiórki pilot informuje o miejscach w autokarze. Przesiadka na autokar docelowy odbywa się w Katowicach. Wykupione przejazdy dojazdowe są realizowane tylko w obie strony. Na trasach dojazdowych do Katowic możliwy jest transport mikrobusem lub autokarem innym niż docelowy. Połączenia antenowe ( dojazdowe ) realizowane są przy minimum 8 osobach chętnych na wyjazd z danego miasta. Warunek ten nie dotyczy głównego węzła komunikacyjnego – Katowic oraz Bielska Białej.

REALIZACJA IMPREZY

Obsługują nas sprawdzeni, renomowani przewoźnicy, dysponujący nowoczesnym taborem, głównie krakowski JORDAN. Transport z Katowic do miejsca docelowego odbywa się komfortowymi autokarami (toaleta, video, barek, klimatyzacja). Korzystanie z toalety w autokarze może być ograniczone ze względu na warunki atmosferyczne i możliwość zamarznięcia toalety. Istnieje możliwość dokupienia przejazdu autokarem do oferty z dojazdem własnym (tylko jeśli jedzie autokar do danego regionu). Koszt przejazdu + 400 zł/os w jedną lub dwie strony. Autokary zatrzymują wyłącznie na przystankach określonych w rozkładzie jazdy, chyba że Organizator zadecyduje inaczej. W trakcie przejazdów postoje w strefach wolnocłowych dokonywane są wyłącznie w pierwszą stronę. W celu sprawnego zrealizowania programu narciarskiego prosimy o bezwzględną punktualność we Włoszech. Autokar będzie odjeżdżał max 15 min. po podanym czasie zbiórki. Pobyt na stokach dostosowany jest zazwyczaj do godzin ich otwarcia, uwzględniając miejsce zakwaterowania, warunki atmosferyczne itp. W sytuacjach wyjątkowych pilot może skrócić czas jazdy na stoku.

KARNETY

Karnety kupowane są przez pilota grupy. Karnet jest imienny, ze zdjęciem i nie ma możliwości używania go zamiennie z innym uczestnikiem. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karnetu jego równowartość nie jest zwracana. Na karnety w większości regionów obowiązuje kaucja zwrotna w wys.5 euro. W terminach z 6 noclegami wykwaterowanie z hotelu odbywa się rano a wyjazd do Polski wieczorem, po całym dniu jazdy na nartach. Przyjazd do kraju planowany jest następnego dnia w godzinach wieczornych. W uzasadnionych przypadkach pilot może zmienić program imprezy.

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW

MIASTO WYJAZDU MIASTO WYJAZDU MIASTO WYJAZDU
BIELSKO-BIAŁA Parking przy Dworcu PKP, stanowisko dolne 23:59
CZĘSTOCHOWA P. dla autokarów przy G. Jurajskiej(wjazd od ul. Wojska Pol.) 21:30
GLIWICE DWORZEC PKS, UL. PIONIEROW 8 22:15
KATOWICE PARKING PRZY UL. MICKIEWICZA 23-27 23:00
KIELCE Dworzec PKS, stanowisko 18 19:30
KRAKÓW Parking za hotelem Cracovia, ul. Kałuży 21:30
LUBLIN Parking MOSIR, al. Zygmuntowskie 16:00
ŁÓDŹ DWORZEC PKS ŁÓDŹ KALISKA 19:00
OPOLE Dworzec PKS, zatoczka dla autokarów 20:45
POZNAŃ Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe 15:00
RADOM Dworzec PKS, "pod zegarem" 18:00
RZESZÓW Parking przy ul. Piłsudskiego przed UW 18:00
TARNÓW Parking przed hotelem TARNOVIA 19:30
WARSZAWA Dworzec Zachodni, stanowisko 13 16:00
WROCŁAW Dworzec PKS, ul. Sucha, peron 4 lub 5 19:00

POŁĄCZENIA ANTENOWE SĄ REALIZOWANE PRZY MINIMUM 8 OSOBACH
Uwaga: zbiórka 30 minut przed odjazdem autokaru !!!
Uwaga: dopłata do antenki Poznań: 90zł/osoba